FollAvis SN

 

 

 

Daniel Ustvedts kjøttforretning i
Nordbyveien 15

Det var stor byggevirksomhet og etablering av forretninger langs den nye Nordbyveien i 1920-årene. Daniel Ustvedt (1899-1969) var en av byggherrene. I 1923 fikk han satt opp forretningsgården i Nordby­veien 15. (I dag ”Follo Skog og Hage” som holder til i gården). ”Ski kjøttforretning” lå i kjelleren i gården fra starten av, og første etasje ble leid ut til andre. I 1924 startet Alb. O. Brovold sin fargehandel i vestre del og Nilia Sæther (1903-1985) begynte egen systue i østre del. Nilia var søster av Emil Sæther som hadde forretning og bolig i Nordbyveien 16, og hun ble senere gift med Daniel Ustvedt. I 1929 åpnet hun ”Skotøimagasinet” i Nordbyveien 15 - en forretning hun drev helt til i 1970-årene. Ekteparet Ustvedt hadde sin leilighet i 2. etasje. Etter at sønnen Arne ble født i 1938, kalte de eiendommen ”Arnebo” etter han.
Ustvedt drev både slakteri, røkeri og pølsemakeri i gården, slik at alle varene som ble solgt i forretningen, var tilberedt på stedet. Bildet er tatt foran det store uthuset i bakgården. Her var det lager, garasje og en stor isbinge! Is til avkjøling var en nødvendighet før elektriske kjølemuligheter ble vanlig, og det krevde både plass og arbeid. Is ble skåret og fraktet fra bl.a. Rullestadtjernet, og pakket tett med sagflis i isbingen. Is ble solgt til kundene, foruten å avkjøle kjøttvarene i butikken. Eiendommen omfattet også en stor tomt på baksiden. Her ble det dyrket poteter og grønnsaker til husholdningen.

Kilde: Herman Sæther
Bilde: Ski Historielag

Tekst og bilde er hentet fra Ski Historielags kalender 2007 og med tillatelse fra Ski Historielag.

 


Ansvarlig utgiver: Ski Papirindustri AS