FollAvis SN

  Nyttige linker

 :: Ski kommune

:: Bygg, oppmåling og geodata i Follo

 :: Finn.no

 :: Forbruker.no

 :: Huseierenes Landsforbund

 :: Hus Hjem & Hage

 :: Byggforsk

 :: IFI

Batta
Peter Batta

Landets beste ungdomskommune

Ski ble kåret til landets beste barne- og ungdomskommune for et par år siden. Hva som var kriteriene for konkurransen kjenner jeg ikke til. Man kan likevel stille mange spørsmål om hvordan situasjonen for barn og ungdom er rundt i landet vårt. Jeg har selv hatt to barn og ungdommer som har vokst opp i Ski. På idrettsfronten var tilbudene udiskutabelt gode, særlig miljøet innen håndballen, som mine barn drev med. Men, forutsetningen for dette var at foreldrene ofret mye fritid og engasjement for å få hjulene til å gå rundt.

Papirinnsamling og kakelotteri
Som far bidro jeg jevnlig med papirinnsamling og utdeling av telefonkataloger. Jeg satt også i sekretariatet under kamper. Min kone bakte kaker, sto på kakelotteri og solgte vafler under kamper i Skihallen. Min taleføre svoger, Gunvall Slatlem, var mang en gang speaker under kampene i hallen. Mange foreldre bidro i enda større grad. Når jeg snakker med andre foreldre i Ski, får jeg det samme inntrykket når det gjelder andre aktiviteter, som musikkorpset, ishockey, fotball og obligatorisk dugnad i tennisanlegget.
Uten foreldrenes enestående og engasjerte innsats ville de fleste fritidsaktiviteter lidd en trist skjebne. Mang en gang har jeg derfor stilt meg spørsmålet: - Må det virkelig være slik? Fra rikspolitisk hold hører vi stadig vekk at vi bor i verdens rikeste land. Da Follo Fotball rykket opp i Adeccoligaen, måtte sitteplasser og sikring av idrettsplassen i betydelig grad bekostets av private investorer.

Texas og Pålle
At vi i Ski og i de andre Follo­kommunene besitter en utstrakt dugnadsånd er det ingen tvil om. Slik er det sikkert også i andre land og verdensdeler. Frivillighetsarbeid er nødvendig, og selvfølgelig må vi alle gjøre en innsats for barna og ungdommene våre.
Men hva med tilbudet til barn og ungdom utenom skoletid, idrett og andre organiserte aktiviteter? Da opplever vi dessverre at mange henger rundt Ski Storsenter eller slenger gatelangs. I min ungdomstid på slutten av 1960-tallet og 1970-tallet hadde vi lørdagsfester i Bøndenes Hus og Folkets Hus. Det var dansearrangementer i Bade­parken i Drøbak og i Birkelunden i Ski. Vi hadde Texas kafè i Ås og Pålle i Ski som faste holdepunkter og treffsteder. La ungdommen vår igjen få et bredt fritidstilbud. Mulighetene er tilstede.

Skuffet og indignert!
Til slutt vil jeg uttrykke min dype og alvorlige skuffelse og ikke minst indignasjon over Ski kommunestyres vedtak om maksimal utbygging rundt Rådhuset og langs Kirke­veien. Sammen med aksjonskomiteen gjorde vi i Huseiernes Lands­forbund en iherdig innsats for å få en mer harmonisk og stedstilpasset bebyggelse i Ski sentrum. Dette ble fullt og helt oversett av et flertall i kommunestyret. Jeg ser ikke bort fra at dette vil straffe seg – for dem som står bak vedtaket – ved kommende kommunevalg!

Med vennlig hilsen
Peter Batta
Adm. Dir. Huseiernes Landsforbund
Farer og feller på badet

Fukt og vannlekkasjer er et stort problem. I fjor utbetalte
forsikringsselskapene 1,6 milliarder kroner i erstatning etter
vannskader. Hvor mye fuktskader koster er det ingen som vet. Kanskje er det i milliardklassen. LES MER


Bolig/Eiendom

 

Ansvarlig utgiver: Ski Papirindustri AS