FollAvis SN

 

 

 

Finstad Hageby

Finstad

På Nordre Finstad, ikke langt unna Ski Sentrum, skal Skanska Bolig bygge Finstad Hageby. Finstad Hageby vil bestå av tidsriktige og funksjonelle boliger - både leiligheter, rekkehus,
eneboliger i kjede og tomannsboliger. Til sammen vil Finstad Hageby bestå av nesten 400 bo­enheter. Her skal alle kunne bo, ung eller gammel, med eller uten handicap.

Salgsstart for prosjektet vil sannsynligvis være ved årsskifte 2007/08. Det er Skanska Bolig som utvikler og skal selge boenhetene. Skanska Bolig samarbeider med Husbanken, Nordisk ministerråd og Miljøvern­departementet om Finstad Hageby. Boligprosjektet er unikt, og vil bli toneangivende for fremtidig boligbygging i hele Norden.

Universell Utforming (Boliger for alle)
Boligprosjektet har høye kvalitetsmål, med spesiell fokus på Universell Utforming som er et foregangsprosjekt innen sitt område. Med dette menes at utformingen av produkter, byggverk og uteområder skal lages slik at de kan brukes av alle mennesker på en likestilt måte og så langt det er mulig uten spesielle tilpasninger eller hjelpemidler.

Gode og gjennomtenkte utearealer
Skanska Bolig har, i tillegg til egne arkitekter, knyttet til seg en landskapsarkitekt med stor erfaring når det gjelder å planlegge og legge til rette for gode og funksjonelle uteområder. Landskapsarkitekten skal jobbe tett med de andre arkitektene i prosjektet. Folk som har vanket i Finstadområdet, kjenner sikkert til Vellingberget. Dette sjarmerende lille akebakkeområdet vil ikke bli berørt av utbyggingen, men skal få være som det alltid har vært. Det planlegges naturlig adkomst til kollen i form av en en grønn sløyfe hvor man kan komme seg dit. Uteom­rådene vil bli dels med private soner og dels med fellesområder. Det skal være lett å komme seg ut og inn av området, samtidig som man ønsker å bevare grønne områder hvor folk trives og synes det er lett og praktisk å bo.

Interiør

Her kan du bo i samme hus i flere av livets faser
Når man kjøper bolig i Finstad Hageby er det en bolig man skal kunne bo i flere av livets faser. Om det er med små barn eller man ønsker å kunne bo der når man blir eldre og kanskje ikke er helt bra til beins, skal det være enkelt å bo der.
Når det gjelder hustyper, planlegges det med utgangspunkt i markedsundersøkelser som viser hvilke behov folk legger til grunn for valg av bolig. Det skal bygges småhusbebyggelse, rekkehus og eneboliger i kjede; samt leilighetskomplekser med leiligheter i flere størrelser. Det prosjekteres med to felt på tomten. Foreløpig kalles disse C1 og B3. C1 vil være 4-etasjers bygg med 2, 3, og 4-roms leiligheter med heis. Det vil bli garasjekjeller under byggene.
B3 vil være småhusbebyggelse. I den nederste del av småhusbebyggelsen (lengst unna eksisterende bebyggelse) vil det være to til to og en 1/2-etasjers og 3-etasjers hus. Nærmest den eksisterende bebyggelsen vil det bli 2-etasjers hus. Felles for alle hustypene er at det er livsløpsstandard. For småhusene skal det være hustyper over to til tre plan; men med en løsning slik at man skal kunne bo kun i første etasje om noe skulle skje og at man ikke lenger kan komme seg opp i etasjene. Det er ikke helt bestemt hvilke av områdene man skal sette i gang med først. Planlegging, prosjektering og bygging vil strekke seg over en 6-års periode.

Samarbeidsprosjekt
Skanska Bolig er i samarbeid med flere aktører i dette prosjektet:
- Nordisk Ministerråd
- Husbanken
- Byggekostnadsprogrammet
- Informasjonsprogrammet for Universell Utforming
- Ski kommune

Det skal være enkelt å leve godt
Prosjektets fokus på Universell Utforming støtter Skanska Boligs mål om å gjøre det enkelt å leve godt. Finstad Hageby blir et slikt boligområdet hvor alle mennesker, uansett fase i livet og uansett funksjonsevne, skal kunne leve uten spesielle tilpasninger i boligen sin.

Frode Grefsgård

 

 Ansvarlig utgiver: Ski Papirindustri AS