FollAvis SN

Nyttige linker

Ski kommune

Foreninger - Lag

logoHva er KIWANIS?

• En frivillig, nøytral internasjonal organisasjon med humanitært formål, stiftet i USA i 1915, med over 270000 medlemmer av aktive kvinner og menn i 96 land.

• Mer enn 6 millioner timer og 700 mill. kroner årlig brukes på å hjelpe andre.

• Kiwanis motto er: Serving the Children of the World.

• Kiwanis = et indiansk uttrykk for selvrealisering.

• Kiwanis er en av verdens største organisasjoner med formål å hjelpe barn og unge.

Kiwanishuset – et kjent syn ved Kjeppestadveien.

Kiwanis Club i Skandinavia
I Norge tilhører klubbene Kiwanis District Norden som består av 11 divisjoner, med 70 klubber i Norge, og 6 i Sverige. Disse har til sammen ca. 1750 medlemmer.
Kiwanis Club Ski er en av 6 klubber i divisjon Akershus. Klubben har kun mannlige medlemmer. I divisjonen gjelder dette 4 klubber. Kiwanis Club Nesodden har medlemmer av begge kjønn, og Kiwanis Club Nordby er en ren kvinneklubb.
Klubbene bestemmer lokalt hvilke saker og formål de skal arbeide for, og gi støtte, men det finnes en del prosjekter hvor alle klubbene samarbeider. En slik sak er Kiwanis-dukken. Denne deles ut til sykehus, til hjelp ved behandling av barn. Dukken benyttes terapautisk ved at helsepersonell tegner og forteller på dukken, hva som skal gjøres med barnet. Kiwanisdukken blir produsert ved vernede bedrifter, på denne måten ytes dobbelt hjelp.
En annen felles sak har vært JOD prosjektet hvor Kiwanis, i samarbeid med UNICEF, søker å eliminere følgende av jodmangel verden over. På verdensbasis er det samlet inn over 800 mill. norske kroner til dette formålet.

Kiwanis Club Ski
Klubbens medlemmer arbeider sammen for å nå de målene én person ikke makter å nå alene.
Hovedmålet er å gjøre Ski til et enda bedre sted å bo.
Kiwanis Club Ski har de siste årene hovedsakelig arbeidet med humanitære prosjekter, rettet mot barn og ungdom. I tillegg til Kiwanisdukken støtter klubben Burn Camp prosjektet, et tiltak rettet mot brannskadet barn og ungdom. En uke i sommerhalvåret hvert år, arrangeres et leiropphold med Haukeland Sykehus som initiativ­taker og hovedarrangør. Kiwanis District Norden var i år hovedsponsor for arrangementet og samlet bidrag fra klubbene var ca.170.000 kroner. I dette ligger blant annet Kiwanis Club Ski sitt overskudd fra julemessen 2004.
Tsunamioffrene i Sør Øst Asia mottok tilsammen ca.380.000 kroner fra Kiwanisklubber landet rundt.
Til Krisesenteret i Follo yter klubbene i Follo en felles innsats, og bidrar med penger, materiell og annen hjelp.
I tillegg deltar medlemmene med frivillig innsats ved forskjellige arrangementer ved Solborg bo- og aktivitetssenter, eldresenteret i Ski osv. I samarbeide med Frivillighets­sentralen i Ski deles det ut sandbøtter og ved til eldre og uføre i vinterhalvåret. De 6 skolekorpsene i kommunen mottar hvert år økonomisk støtte. Det samme gjelder ridesenteret for handikappet ungdom på Kjeppestad hvor Kiwanis Club Ski har kjøpt inn og sørger for driften av en hest. Klubben mottar også søk­nader om støttemidler fra privat­personer, foreninger, lag og skoler. Klubben er engasjert i Aktivt Lokalsamfunn.

kiw
Kiwanisbua med loppemarked fra 11.00 til 15.00 hver lørdag gjennom hele året.

Gjenbruk gir midler til humanitært arbeid
De nødvendige midlene til dette arbeidet kommer ikke fra medlemskontingenten, men fra medlemmenes arbeidsinnsats gjennom året. Salg av brukte møbler fra låven på Finstad gård, og brukte bøker og husgeråd av alle slag fra bua i Kjeppestadveien 6.
I tillegg er Kiwanis­dagene om våren og Kiwanis julemesse, de viktigste bidragsyterne. Hver mandag kveld er det medlemsmøte i klubblokalene. Den store aktiviteten er med på å vedlikeholde og forsterke samholdet i klubben.

Kiwanishuset
Klubben kjøpte de gamle bygningene i Kjeppestadveien 6 i 1994. Egenkapital ble fremskaffet ved salg av andeler til klubbens medlemmer. De to neste årene gikk med til ombygning og total oppussing. Alt arbeid ble utført på dugnad av klubbens medlemmer. En kjempeinnsats som medlemmene nå nyter godt av, ved å ha et flott samlings- og møtested.
Huset leies ut som selskapslokaler i helgene, og til foreninger, klubbers og bedrifters møtevirksomhet i ukedagene. Denne virksomheten dekker husets drifts- og vedlikeholdskostnader. Eventuelt overskudd går til det humanitære arbeidet. Huset har et fullt utrustet kjøkken, slik at leietakerne, om de ønsker det, kan lage egen mat i huset. Ansvarlig for utleie er Arne Skavikeng, som treffes på tlf. 930 40 270.
Hvis du etter å ha lest dette, ønsker å bli
bedre kjent med, og kanskje bli medlem i Kiwanis Club Ski, ta kontakt med Kjell Kristiansen på tlf. 64 94 69 77.

   

 

Ansvarlig utgiver: Ski Papirindustri AS