FollAvis SN


Leder

Ski Magasinleir, en tragisk løsning for korps og Kiwanis

Både Ski og Hebekk skolekorps samt Kiwanis Club Ski står plutselig uten egnede lokaler til salg av lopper og brukte møbler. Disse er avhengige av inntekter for å kunne kjøpe instrumenter og for å kunne dele ut bidrag til arbeide blant barn og unge i Ski. Innen første mai må de ut av leiren.
Til nå har de ikke betalt noen form for leie av den store vognhallen. Skifte eiendom lot dem få holde til her gratis frem til anlegget ble solgt, enten til kommunen eller private investorer.
Hvis kommunen hadde kjøpt leiren, hadde det kanskje vært et lønnlig håp fra leietakernes side om at man kunne få til en gunstig ordning, i alle fall for de nærmeste 2-3 årene. Men akk, viljen
blant politikerne til å satse på det gamle militærområdet var ganske laber.
Taperne er først og fremst de frivillige organisasjonene og Ski kommunes innbyggere. De nye eierne uttalte i forbindelse med kjøpet at de skulle tilgodese Ski`s befolkning ved utviklingen av området. Det er så vidt jeg husker også en av forutsetningene i kjøpekontrakten med Skifte eiendom at eieren skal ta hensyn til allmennyttige formål ved utvikling av området. Her håper vi at kommunen kjenner sitt ansvar og påser at dette skjer, og at også de andre forutsetningene for kjøpet blir oppfylt.
Ingen er tjent med at området ender som et kjempelager eller skrotplass. Om ikke annet bør kommunen være behjelpelig med å skaffe de skadelidende nye tilholdssteder for sine salgsaktiviteter. Bortfallet av lokalene rammer korpsene spesielt hardt da dette var basis for deres hovedinntekt. Det er ikke lett å finne nye inntektsmuligheter i våre dager. Jeg anbefaler derfor de som er rammet å stå på overfor kommunen og sammen med dem prøve å finne en best mulig løsning på problemet. Om noen av våre lesere vet om egnede lokaler, ta kontakt med korpsene eller Kiwanis! Når sant skal sies har disse utrettelige sliterne virkelig bidratt så det holder gjennom mange, mange år.

Redaktør
Frode Grefsgård

 

 

 

 

 

Ansvarlig utgiver: Ski Papirindustri AS