FollAvis SN

 

 

 

Tekst og foto: Elin Buene,
Kulturavdelingen I Ski kommune

Gammel skole blir aktivitetshus
Bjerke skole ble bygget i 1871. Nå skal skolen settes i stand og fylles med ny aktivitet. Bjerke Vel og Bjerke 4H samarbeider med kommunens kulturavdeling og eiendomsavdeling om prosjektet.


Bjerke Skole
Idyll i skolegården.

Bjerke skole er en enkel 11/2 etasjes skolebygning i sveitserstil som inneholder skolestue og lærerbolig i første etasje. Bygningen er satt opp i solid laftekonstruksjon og panelt utvendig. Det meste av bygningens opprinnelige utseende er bevart. Men i 1960 årene ble de karakteristiske gavlene med snekkerdetaljer i sveitserstil, kuttet av. I tillegg ble taket dekket med sementstein.
Når bygningen nå pusses opp, blir det lagt på tidsriktig takstein. Den vanligste typen som ble brukt på denne tiden var krum uglassert tegl. Denne er det ennå mulig å få tak i på gjenbrukstasjoner eller hos private som har modernisert bygningene sine. Ski kommune har kjøpt gammel brukt takstein fra Øvre Asper gård, som ligger like i nærheten. Dette er en god begynnelse, men bare nok til å dekke halve taket. Dugnadsgjengen er på jakt etter mer takstein av samme type, gjerne fra området i nærheten.

En klassisk skolebygning på landsbygda
Bjerke skole er oppført etter en standard som var vanlig for skolebygninger på slutten av 1800-tallet. Da ny skolelov kom i 1860 ble kommunene pålagt å ha faste skolehus også på bygdene i Norge. Mange skolebygninger fra denne tiden ble bygd etter statlige utarbeidete mønstertegninger. Det typiske er en symmetrisk bygning med skolestue på den ene siden og lærerbolig på den andre siden. Mange tilpasset likevel bygningen etter den lokale byggeskikken, og gårdens våningshus var ofte forbildet. Ser vi til den gamle Holstad skole fra 1869 som sto ved Holstad stasjon i Ås er det mange fellestrekk. Holstad skole ble flyttet til Follo Museum i 1984.

Den første læreren
Johannes Olsen Frogner (1840-1905) fra Kråkstad var den første læreren som bodde og underviste på Bjerke skole. Han hadde allerede undervist i noen år både på Mørk og Kloppa. Da Bjerke skole sto ferdig flyttet han dit. I bygdeboka kan vi lese om han: ”Frogner var en meget dyktig og samvittighetsfull lærer. I 44 år arbeidet han i samme krets, og han har satt dype merker efter sig. Han var bl.a. en utmerket sanglærer, og dyrket med særlig iver denne virksomhet både i skolen og utenom. Han blev en meget optatt mann i bygdestellet, og utallige er de hverv han innehadde. ”

Gammelt bygg – nytt aktivitetshus

Bjerke Skole
Bjerke skole slik den ser ut i dag og før restaurering.

Kulturavdelingen fikk henvendelser fra Bjerke 4H og Bjerke Vel om at de trengte nye lokaler til møter og aktiviteter for barn og voksne. Det var ikke lenger mulig å bruke lokaler i den ”nye” skolen. Den gamle skolen hadde stått lenge uten å bli brukt, og Eiendomsavdelingen i kommunen kikket på muligheten for å ta i bruk dette huset. Bygningen viste seg å være i overraskende god stand sett i forhold til alderen. Eiendoms­avdelingen vil inngå leieavtale med Bjerke Vel og Bjerke 4H slik at de kan bruke huset til sine aktiviteter.
Det er et stort behov for egnede lokaler til øving, møter og kulturelle aktiviteter i Ski. I nærmiljøet er det i dag Kråkstad samfunnshus som kulturavdelingen kan tilby til aktiviteter. Samfunnshuset har likevel ikke møterom som egner seg til faste aktiviteter. Derfor er det fint at den gamle skolebygningen kan tas i bruk. I tillegg sikres skolebygningens fremtid ved at den på ny fylles med aktiviteter. Jevnlig bruk er den beste måten å bevare verneverdige bygninger på.

Dugnadsarbeid
Bjerke vel har sagt seg villig til å legge om taket på dugnad. Andre lokale interesserte har tilbudt seg å pusse opp vinduene. Den frivillige innsatsen og det lokale engasjementet er imponerende, og samtidig avgjørende for å få gjennomført oppussingen av den gamle skolen. De bygningsmessige arbeider som bringer sveitserstilen tilbake vil bli et spennende tiltak. Prosjektgruppen håper det kan være mulig å få tilskudd fra private eller andre offentlige instanser til dette arbeidet.

Bredt samarbeid
Prosjektet er et bredt samarbeid mellom kommunens kulturavdeling, Eiendomsavdelingen, Bjerke 4H og Bjerke Vel. I tillegg har Follo Museum sagt seg villig til å bistå med faglige råd til de bygningsmessige arbeidene. Det viktigste er likevel den frivillige innsatsen som gjør det mulig å få gjennomført oppussingen.


 

 


Ansvarlig utgiver: Ski Papirindustri AS