FollAvis Ski kommune
H

Historien om Henry Buss

Henry Gabriel Solberg kom fra Skjeggstad gård på Gjedsjø. Allerede i 1926 startet han bussrute mellom Ski – Siggerud - Oslo. Den første bussen var en 12-seter. Den ble snart supplert med en til, og de første årene var disse stasjonert på Skjeggstad.

henry_bill
En billett fra åpningsdagen for Bybussen - Ski med optimistisk og humoristisk tilsnitt.

Siggerudveien var på den tiden en vanlig landsens grusvei og med sin beliggenhet langs flere vann underveis var den til tider, spesielt om våren, nærmest uframkommelig på grunn av oversvømmelser og solide telehiv. På vinterstid, med snø og holke var det heller ingen spøk å holde ruta.

henry_fam
Familien på Sjeggstad gård.

Bybussen Ski
I 1953 hadde Siggerudruten 80 faste reisende. Samme år startet han en bussring i Ski sentrum – bybussen, som hadde følgende rute:
Ski stasjon – Gamleveien – Nordbyveien – Ski stasjon – Torget – Kirkeveien – Kontra skole – Drømtorpveien – Idrettsveien – Ski stasjon. Dette ble hele 930 km i uka.
I 1977 ble ruten Ski – Siggerud – Oslo innstilt, og Stor Oslo Lokaltrafikk AS oppretter nye ruter: en rute Siggerud – Ryen – Oslo og en Ski – Langhus – Siggerud.

henry_sno
Vinter og mye snø på Kollerøsveien ved Gjedsjø skole. Sjåføren er trolig Henry Solberg. Passasjerene ser ut til å være 2 menn og en kvinne med et lite barn.

Initiativrik busseier
Henry Solberg var tydeligvis en meget driftig kar, for samme året som han startet Bybussen Ski, fikk han byggetillatelse til nytt garasjeanlegg i Åsenveien. Anlegget var da det sto ferdig, regnet for å være den største bygningen i Ski sentrum. I disse dager skjer det nye, spennende ting på området. Den nye, store boligblokken som er reist på tomten til det gamle garasjeanlegget, fylles opp med nye beboere i 88 leiligheter fordelt på 5 etasjer. Beboere fra de 2 gamle blokkene i Torgveien 11 og 13 er blant de første som flytter inn. De 2 gamle blokkene skal rives for å gi plass til nok en ny boligblokk av samme type som den innflyttnings­klare ved rundkjøringen Sander­veien - Skoleveien – Åsenveien.
Henry Solberg døde i 1985.

henry_bulk
Avkjølt regn og holkeføre var årsaken til denne utforkjørselen på ruten Ski – Siggerud - Oslo i 1938.


Tekst: Roald Smedbakken
Foto: Ski Historielags arkiv

 

 

 

 

 

 

 

Ansvarlig utgiver: Ski Papirindustri AS