FollAvis SN

baat_2

m/y Pigadia – stoppet av PLO

?m/y Pigadia kan ved første øyekast se ut som en hvilken som helst båt fra 60-tallet. Men bak 20 strøk med utvendig klarlakk skjuler det seg en historie som den gangen gjorde disse båtene til A-kjendiser. De ble bygget av den kjente båtkonstruktøren Bjarne Aas i Fredrikstad, og 5 eller 6 av dem havnet hos Aker Mek. Verksted.Om Bjarne Aas visste at båtene tilslutt skulle ende som kanonbåter i den Israelske marinen, er nok lite trolig.

?I samarbeide med Israelske mellommenn og den Israelske stat, bestilte Aker Mek. båtene fra Bjarne Aas. Første ferdigleveranse, ca 5-6 båter ble levert via franske mellommenn til Israel, før dette ble oppdaget i Norge som brudd på daværende (som nå) våpenembargo mot krigførende land. Det var PLO som "fremskaffet" opplysningene. Hele saken fikk store avisoppslag her i landet og ute, og med påfølgende spørsmål under spørretimen i Stortinget fra Finn Gustavsen. For stortingspolitikerne ble dette en særdeles vond sak. Saken fikk alt­så store mediaoppslag i Europa,
Amerika og i Østen, og Stortinget krevde øyeblikkelige forføyninger mot Akers Mek. Verksted for å få leveringen stoppet straks. Israel­foreningen i Stortinget toet sine hender, og meningene var svært delte i folket. Vi måtte da bidra til at dette guds utvalgte folk, og som hadde gjennomgått så mange prøvelser, får forsvare seg – var hovedtonen i mange leserinnlegg. Leve­ringen av båtene hadde kommet så langt at det var umulig å stoppe dem. Båtene var allerede under sjøsetting fra et transportfartøy utenfor Frankrike i Middelhavet. Der fikk de bevæpning og militært mannskap, og tok seg frem, hurtiggående som de var, for egen maskin til Israel. De resterende båtene ble liggende i Fredrikstad.
Daværende valutaforskrifter med betalingsstopp utgjorde nok en hel del økonomiske problemer for båtbyggeriet i en periode før Akers Mek. Verksted betalte oppdraget ferdig.
Akers Mek. Verksted måtte be­kjenne sine synder, og Utenriks­departe­mentet stanset overleveringen av de resterende 3 båtene, hvorav en av disse var Pigadia. I slutten av 60-årene gikk ryktet i det politiske miljøet at enda en av båtene ble levert til Israel via svenske farvann.

baat_03
m/y Pigadia omgitt av fantastisk nordnorsk natur. I sterk kontrast til båtens opprinnelige bruksområde som kanonbåt i den Israelske marine, brukes båten som fredelig hytte og flytende ferieparadis.


Var eiet av Steinar Andresen fra Ski

andresen Steinar Andresen

Et par av de siste båtene befinner seg fortsatt i Norge.En av disse, ombygget som m/y "Tina-Maria" hos båtbygger Fredriksen innerst i bunnefjorden i 1988, ble fra 1995 til 2003 eiet av Thora og Steinar Andresen på Langhus i Ski. Follo Avis har snakket med Steinar Andresen som kan fortelle følgende om båten: ”Vi kjøpte båten av Eivind Tønsager i 1995. Båttypen erhelplanende og på 34 fot og skrog bygget i Mahogni. Den ble opprinnelig laget uten overbygg men med dekk og dollbord og utstyrt med to kraftige motorer. Båten måtte ha hatt et stort fartspotensiale. I dag er den utstyrt med en diesel på 165 Hk. Vi restaurerte båten 1996-97, og den ble godt utstyrt for våre formål med, el. ankervinsj, baugpropell, 220v. motoroppvarming, ekkolodd, fartsmåler, og div. instrumenter, 2 kjølebokser, gasskomfyr og gasspeis. I 1997 fikk vi bygget ut to støttekjøler som kan fylles med vann. Dette høres sikkert voldsomt ut, men vi skal huske på at skroget opprinnelig var bygget for kanonbåt med 2 motorer. Med bare én motor var den svært lite retningsstabil, og rullet ubehagelig mye. Med 2 nymonterte støtte- og styrekjøler, helt eller delvis fylt med vann, var vi veldig spent på resultatet. Båten ble meget stabil. Av yrke er jeg billakkerer, og har jo litt erfaring med grunnarbeid og lakk. Båten er utvendig forsynt med 20 lag klarlakk, og innvendig valgte vi en annen løsning. I stedet for klarlakk brukte vi 9 lag med matt klarlakk, og resultatet ble meget bra.”
I følge trebåtspesialister som så båten som fullrestaurert var den et smykke. Designet på det nye overbygget ble det ikke snakket så mye om. Men at båten har sjel og er noe utenom det vanlige er det ingen tvil om.

Snill gammel dame i Nord-Norge
I dag eies båten av Klaus Wirtz i Beisfjord utenfor Narvik og heter altså m/y Pigadia. Follo Avis har kontaktet Wirtz og han kan fortelle at det å overta båten etter Steinar Andresen, var som å hoppe etter Wirkola. Den ble fraktet nordover på et lastefartøyet og tjenestegjør nå som familiens ”kjeledegge” i farvannet rundt Narvik. Den ”skumle” fortiden, og tanken på at Pigadia egentlig skulle tjenestegjort som kanonbåt i Israel gir oss om ikke noe annet en god anledning til å fortelle en god historie til venner og kjente. Pigadia er en snill gammel dame!

baat_04

Interiør i teak og mahogni satt inn med 9 lag matt klarlakk.

 

baat_5

?Klar til sjøsetting ”langt der oppe i nord"

3

Ansvarlig utgiver: Ski Papirindustri AS