FollAvis SN

langhus2

Follo Avis vil i endel utgaver gjengi noen av tegningene til Johnny Sørlie, Langhusmannen som gjennom mange år har tegnet gamle bygninger i Ski kommune.
De fleste av disse bygningene eksisterer ikke lenger, så for dem som har levd en stund er nok dette bare gode, gamle minner.
I denne utgaven av Follo Avis kan du lese om gamle Langhus stasjon. Endel av tekstene har Sørlie skrevet selv, andre er hentet fra offentlige dokumenter etc.

Langhus stasjon (Omkring 1930)

Langhus stasjon ble bygget i tiden 1918/1919, og tatt i bruk i 1919. Den var bemannet fra 1919 og fram til den ble revet i 1954. Bygningen lå der hvor det i dag er leskur, altså på motsatt side av den nye stasjonen som ble nedlagt for endel år side.
I denne tiden hadde betjeningen ved stasjonen også ansvaret for postkontoret. All post til de som bodde på Langhus ble levert ut fra billettluken. I tillegg fantes det noen ganske få postbokser. Undertegnedes familie hadde postboks nr 24.
Den 18. januar 1937 var det slutt på ”dampen” fra Oslo Ø til Kolbotn, men fortsatt damp fra Kolbotn og videre. Den 15/5 1939 ble dobbeltspor tatt i bruk fra Oslo Ø til Ski stasjon. Den 24/9 1939, ble dampen borte på strekningen Kolbotn-Ås. Denne delen av Østfoldbanen var nå elektrisk drevet.

Johnny Sørlie

Tegningen er laget i 1989

 

I Jernbanemuseet på Hamar sine papirer fra året 1926 har Sørlie funnet følgende om stasjonen:

Langhus hp. (underlagt Ski) ligger i Kråkstad herred, Akershus. Ingen leilighet. Ekspedisjonshus med kontor og venterum, lite og trangt. Kun hovedspor. Vesentlig reisendetrafikk, frimerkegods og melk. Betjening 1 mann (f.t. stbtj.). Tjenestetid f.t.: 6.30 fm. - 8.05 em. Landh. ved hp. Skatteprocenten de 2 foregående år 10.7 og 11,7, nu 13,3. Folkeskole nær hp. Komm. middelskole ved Ski. Vakre omgivelser. Tiltagende villabebyggelse. Litt fiske og jakt.”

For dem som måtte være interressert i å kjøpe et trykk av tegningen, vennligst kontakt Frode Grefsgård i Follo Avis. Tlf. 64 00 73 01 eller e.post: frode.bg@online.no

 

 

3

Ansvarlig utgiver: Ski Papirindustri AS